Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

Regulamin dodawania i publikacji wpisów do katalogu firm na stronie nowytarg.sk

Pojęcia:
Administrator – firma RAJSKI&RAJSKI spółka cywilna z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Krzywej 9, właściciel i zarządca strony nowytarg.sk
Użytkownik – osoba bądź firma korzystająca z serwisu nowytarg.sk poprzez dodanie wpisu do katalogu firm.

Serwis internetowy nowytarg.sk kierowany jest do obywateli Słowacji planujących przyjazd do Polski na zakupy detaliczne oraz hurtowe. Serwis promowany będzie w słowackich mediach oraz reklamą typu outdoor na terenie Słowacji oraz z Polsce na terenach przygranicznych.

 1. Dodawanie wpisu do katalogu firm jest dobrowolne i odpłatne zgodnie z aktualnym cennikiem opublikowanym na nowytarg.sk
 2. Użytkownik samodzielnie dodaje wpis poprzez wypełnienie formularza na stronie nowytarg.sk
 3. Użytkownik podaje dane w języku słowackim lub polskim - wtedy wpis jest tłumaczony na język słowacki przy użyciu translatora online
 4. Publikacja wprowadzonego wpisu następuje po opłaceniu faktury proforma przesłanej pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo anulowania wpisu jeśli w wyznaczonym na fakturze proforma terminie nie zostanie ona uregulowana.
 6. Po zaksięgowaniu wpłaty, administrator wystawia fakturę VAT która wysłana jest użytkownikowi.
 7. Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane we wpisie dane są zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym, oraz wyraża zgodę na ich publikacje na stronie nowytarg.sk
 8. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa do zdjęć i logotypów które dołączył do wpisu.
 9. Wpisy publikowane będą w porządku chronologicznym – najwyżej znajdą się pierwsze wpisy, dalej kolejne.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia opcji dobrowolnego, odpłatnego pozycjonowania wpisów, które wyłączone będą z zasady opisanej w pkt. 7
 11. Wpis może w dowolnym momencie zostać usunięty na życzenie użytkownika, administrator nie będzie jednak zwracał środków za niewykorzystany okres emisji.
 12. Na życzenie użytkownika wpis może być zmieniony lub edytowany, odpłatnie lub bezpłatnie w zależności od zakresu zmian.
 13. Przed zakończeniem okresu emisji użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną fakturę proforma na kolejny okres emisji (taki sam jak wybrany pierwotnie), jeśli opłaci ją w zapisanym na niej terminie wpis będzie emitowany przez kolejny okres, jeśli administrator nie otrzyma wpłaty uzna że użytkownik rezygnuje z dalszej emisji i wpis zostanie usunięty po zakończeniu opłaconego okresu.
 14. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych w formularzu danych.
 15. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji i ofert związanych z nowytarg.sk i partnerów serwisu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu
 16. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany cennika oraz regulaminów, ale nie wpływają one na warunki wpisów przyjętych już do emisji.